Vilkår for bruk

Avtalevilkår og betingelser for EuroWebhosting

Denne serviceavtalen («Avtalen») er inngått mellom EuroWebhosting v/ IT DRIFT (heretter «EuroWebhosting»), et aksjeselskap med organisasjonsnummer 980 408 678 i foretaksregisteret, og deg, og gjelder fra datoen for din elektroniske aksept. Begrepene «vi», «oss» eller «vår» skal henvise til EuroWebhosting. Begrepene «du», «deg», «din» eller «kunden» skal henvise til enhver fysisk eller juridisk person som inngår denne avtalen med oss.

Denne avtalen er delt inn i fire deler:

 1. Generelle vilkår: generelle bestemmelser for alle kunder av EuroWebhosting
 2. Registreringsavtale: gjelder registrering, overføring og fornyelse av domenenavn
 3. Vilkår for hosting-tjenester: gjelder e-post, web og andre hosting-tjenester
 4. Personvernerklæring: beskriver hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger

Avtalen omfatter dessuten følgende tillegg:

 1. Liste over registerenheter og deres særvilkår
 2. Databehandleravtale

Din elektroniske aksept av denne Avtalen bekrefter at du har lest, forstått og godtar å være bundet av alle vilkårene i hver av delene av Avtalen som angår deg. Din bestilling av et nytt domene, overføring av eksisterende domene, eller bestilling av hosting-tjenester, utgjør aksept av alle vilkår, betingelser, spesifikasjoner og retningslinjer som er inkludert og referert i Avtalen.

Denne Avtalen ble sist revidert 25. mai 2018, og denne versjonen erstatter alle tidligere utgaver av Avtalen. Du anerkjenner og godtar at EuroWebhosting til enhver tid og etter eget skjønn kan endre eller oppdatere denne Avtalen og eventuelle retningslinjer eller avtaler som er innlemmet heri, og at slike endringer eller modifikasjoner skal tre i kraft umiddelbart etter at de er publisert på vår hjemmeside (https://eurowebhosting.no/vilkar-for-bruk). Din fortsatte bruk av tjenestene som tilbys av EuroWebhosting etter at slike endringer eller modifikasjoner har blitt gjort, skal utgjøre din aksept av denne Avtalen i sin nyeste versjon.

1. Generelle vilkår

 1. Definisjoner

  Et toppdomene («toppdomene») er det øverste nivået i domenenavnshierarkiet, dvs. et domenenavn som består av bare ett element etter punktum (f.eks. .com eller .no).
  Et landskodedomene («landskodedomene») er et toppdomene som er offisielt delegert til et bestemt land eller landområde (f.eks. .no eller .uk).
  Et generisk toppdomene («generisk toppdomene») er et toppdomene som ikke er et landskodedomene, men som er beregnet for generell bruk hvor som helst i verden (f.eks. .com eller .shop).
  En registrar («registrar») er en enhet som tilbyr domeneregistreringstjenester til sluttbrukere, slik som EuroWebhosting.
  En registerenhet («registerenhet») er den sentrale registreringsmyndigheten som vedlikeholder databasen over alle registrerte domener under et bestemt toppdomene (se liste i Tillegg 1).
  ICANN («ICANN») er Internet Corporation For Assigned Names and Numbers, en non-profitt organisasjon som blant annet organiserer og regulerer alle generiske toppdomener.

 2. Priser og betaling

  Alle tjenester som tilbys av EuroWebhosting faktureres i henhold til gjeldende prisliste publisert på https://eurowebhosting.no på kjøpstidspunktet. EuroWebhosting forbeholder seg retten til å endre priser og gebyrer når som helst og etter eget skjønn. Ubetalte fakturaer for leverte tjenester vil bli belastet purregebyr og forsinkelsesrenter i henhold til norsk lov. EuroWebhosting forbeholder seg retten til å overføre fakturering, innkreving og betalingskrav til tredjepart. Med mindre noe annet er eksplisitt angitt, så er alle priser og avgifter ikke refunderbare, helt eller delvis, også dersom domeneregistreringen eller tjenesten blir suspendert, kansellert eller flyttet vekk fra oss før slutten av den påbegynte perioden.

 3. Tjenesteperiode, fornyelse og oppsigelse

  Med mindre annet er oppgitt, gjelder alle tjenester som tilbys av EuroWebhosting for en ettårsperiode, og kan deretter fornyes for ett år om gangen. Du erkjenner og godtar at fornyelsesavgiften kan være høyere eller lavere enn prisen du betalte for den forrige tjenesteperioden. Faktura for fornyelse sendes normalt ut til fakturaadressen 30-60 dager før utløp av gjeldende periode, noe som gir deg god tid til å si opp eller gjøre endringer i gjeldende tjenester. Flytting av et domenenavn vekk fra EuroWebhosting til en annen registrar eller tjenesteleverandør anses som en kansellering av tjenestene hos oss, med mindre du har informert oss på forhånd om at tjenestene skal videreføres. Hvis du ikke har mottatt faktura for fornyelse innen utløp av gjeldende periode, er det ditt ansvar å kontakte oss og be om at tjenestene fornyes og en fornyelsesfaktura utstedes.

 4. Krav til nøyaktig informasjon

  Du samtykker i å oppgi korrekt, nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon i forbindelse med søknadsprosessen. Du samtykker i å svare innen 7 (syv) virkedager på eventuelle henvendelser fra EuroWebhosting vedrørende gyldigheten av informasjonen du har gitt. Du forstår at EuroWebhosting er avhengig av kontaktinformasjonen du oppgir for å sende deg viktig informasjon og påminnelser angående domenene og tjenestene dine. Dersom du unnlater å gi EuroWebhosting nøyaktig og fullstendig informasjon, uansett årsak, eller dersom du unnlater å svare på forespørsler om å bekrefte informasjonen din, er det å anse som et brudd på denne Avtalen.

 5. Plikt til å holde informasjonen oppdatert

  Det er ditt ansvar å sikre at all kontaktinformasjon er oppdatert og korrekt for alle dine domener og relaterte tjenester. Endringer i kontaktinformasjon gjøres via kontrollpanelet på https://eurowebhosting.no/orders/. EuroWebhosting tar ikke imot melding om endringer per e-post, faks eller brevpost. Dersom du ikke holder kontaktinformasjonen oppdatert, kan domenene og/eller relaterte tjenester i verste fall bli deaktivert eller slettet fordi det ikke er mulig å kontakte deg.

 6. Servicenivå for kundestøtte

  Gratis kundestøtte er tilgjengelig for alle tjenester levert av EuroWebhosting. Henvendelser sendes via Brukerstøtte / Support-lenken øverst på siden eller vårt kontaktskjema på https://eurowebhosting.no/kontakt. Vi tilbyr også kundesupport via telefon på hverdager for supportavtale SPLA2 og høyere. Se vår nettside for åpningstider. Alle forespørsler som sendes via e-post eller via vår nettside, mottar svar innen 2 (to) virkedager. Eventuelle klager vedrørende den kundeservice vi yter, håndteres først av vår vanlige supportavdeling, enten via e-post eller telefon, og eskaleres videre til leder av supportavdelingen og til sist til daglig leder.

 7. Retningslinjer for akseptabel bruk («Acceptable Use Policy»)

  Tjenester levert av EuroWebhosting må ikke brukes til formål som EuroWebhosting, etter eget skjønn, finner uakseptabelt. Eksempler på uakseptabel bruk inkluderer, men er ikke begrenset til: utsending av uønsket e-post (såkalt «spam» eller «søppelpost») til private personer eller organisasjoner; port-skanning; tjenestenektangrep (Denial of Service); forsøk på uautorisert tilgang til EuroWebhosting sine servere eller servere tilhørende en tredjepart; spredning av datavirus og trojanere, enten det er med vilje eller ikke; distribusjon eller promotering av materiale som kan anses som rasistisk, pornografisk eller ærekrenkende, eller materiale som uttrykker religiøs eller politisk ekstremisme; aktiviteter som er forbudt etter norsk eller internasjonal lov; aktiviteter som oppfordrer til lovbrudd, slik som hatkriminalitet eller terrorisme; aktiviteter som er ment for eller i praksis bidrar til å injuriere, ærekrenke, hetse, sjikanere, skremme, true, misbruke eller skade en tredjepart; identitetstyveri og aktiviteter som misbruker identiteten til en tredjepart; aktiviteter som er skadelige for mindreårige på noen som helst måte; aktiviteter som innebærer svindel eller som har en bedragersk hensikt; aktiviteter som medfører brudd på opphavsrett, varemerke, handelshemmeligheter eller andre immaterielle rettigheter til en tredjepart; aktiviteter som utgjør eller fremmer uanstendighet, profanitet, usømmelighet, plagende adferd, hat, vulgaritet, trakassering, krenking av privatlivets fred eller publiseringsrettigheter til en tredjepart, eller fysisk skade av noe slag mot noen gruppe eller individ; eller enhver annen uakseptabel aktivitet eller materiale av noe slag som EuroWebhosting etter eget skjønn står fritt til å avgjøre. Uakseptabel bruk dekker også aktiviteter der tjenester som leveres av EuroWebhosting er indirekte involvert, for eksempel dersom et domenenavn registrert hos EuroWebhosting peker til en ekstern server som distribuerer eller fremmer ulovlig materiale, eller dersom et domenenavn registrert hos EuroWebhosting promoteres via uønsket e-post sendt fra servere som ikke tilhører EuroWebhosting. Du godtar og aksepterer at enhver bruk av kontoen din hos EuroWebhosting, på dine vegne eller andres, med eller uten din tillatelse, som er i strid med våre retningslinjer for akseptabel bruk, vil utgjøre et vesentlig brudd på denne Avtalen. I det tilfelle hvor EuroWebhosting sletter, suspenderer, kansellerer, avslutter eller på annen måte avbryter en tjeneste til deg eller din kundekonto for brudd på retningslinjene for akseptabel bruk, vil ikke noe av det som er innbetalt til EuroWebhosting bli refundert eller kreditert.

 8. Konfidensialitet av konto- og påloggingsinformasjon

  Alle brukernavn og passord for dine kontoer hos EuroWebhosting (f.eks. kontrollpanelet, FTP, e-postkontoer, shellserver, database etc.) er strengt konfidensielle, og du aksepterer at du alene er ansvarlig for å bevare konfidensialiteten for dine passord og din påloggingsinformasjon. Det er ditt ansvar at denne informasjonen bare deles med de personer (for eksempel webmaster) som trenger denne informasjonen i sitt arbeid med å vedlikeholde dine domener og tilhørende tjenester. Du samtykker til at du umiddelbart vil endre passordet ved mistanke om at sikkerheten er blitt kompromittert, eller hvis en person som kjenner passordet ikke lenger er tilknyttet domenet eller relaterte tjenester. Du godtar også regelmessig å endre passordene dine som en sikkerhetsforanstaltning. Hvis et passord ikke har blitt endret på lang tid, forbeholder EuroWebhosting seg retten til automatisk å generere et nytt passord for deg. Vi forbeholder oss også retten til å endre passordet hvis vi mistenker at kontoen er blitt pålogget av en uautorisert person. Du samtykker i å umiddelbart underrette EuroWebhosting om uautorisert bruk av kontoen din eller andre brudd på sikkerheten. Du aksepterer også at du er eneansvarlig for alle kostnader, forpliktelser og/eller aktiviteter som oppstår på kontoen din, enten de er initiert av deg, av andre på dine vegne, av uautoriserte personer, eller på annen måte. Du samtykker i at EuroWebhosting under ingen omstendigheter skal kunne holdes ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av at noen andre bruker ditt passord, konto og/eller kontoinformasjon, enten med eller uten din viten eller samtykke. Du bekrefter dessuten at du kan holdes ansvarlig for eventuelle tap påført EuroWebhosting eller en annen part på grunn av at noen andre bruker ditt passord, konto eller kontoinformasjon. EuroWebhosting frasier seg ethvert ansvar for enhver aktivitet som oppstår på kontoen din, uansett om det er autorisert av deg eller ikke.

 9. Videresalg

  Hvis du videreselger domenenavn som er registrert hos EuroWebhosting, samtykker du i å informere enhver kunde av deg om at de registrerer domenenavnet gjennom EuroWebhosting, en akkreditert registrar av ICANN og registerenheten for domenet. Du bekrefter dessuten at du ikke vil gi inntrykk av, enten muntlig, skriftlig eller med symboler, at du er en akkreditert registrar av ICANN eller registerenheten, eller at du er en autorisert videreselger av EuroWebhosting. Du samtykker i å innhente fra enhver av dine kunder aksept av og bevis for aksept av EuroWebhosting sin gjeldende Avtale på det aktuelle tidspunktet. Enhver avtale du inngår med dine egne kunder, skal ikke være i konflikt med denne Avtalen eller med gjeldende regler for ICANN eller registerenheten. Du forstår og godtar at hvis du videreselger en tjeneste du har gjennom EuroWebhosting, og en kunde av deg bryter med noen bestemmelse i denne Avtalen eller reglene til ICANN eller registerenheten, forbeholder EuroWebhosting seg retten til å kansellere, avslutte eller på annen måte avbryte din kundekonto med alle tjenester. Du forstår og godtar at hvis du videreselger en tjeneste du har gjennom EuroWebhosting, påtar du deg det hele og fulle ansvar for og godtar at EuroWebhosting ikke skal ha noe ansvar for noen aktiviteter, klager eller avbestillinger overfor den parten du videreselger EuroWebhosting sine tjenester til. Du samtykker videre til å holde EuroWebhosting ansvarsfri og skadesløs og å frita EuroWebhosting mot eventuelle krav, tap og forpliktelser knyttet til eller som følge av videresalg av EuroWebhosting sine tjenester.

 10. Varighet og oppsigelse av Avtalen

  Denne Avtalen skal løpe og være gjeldende så lenge du har en kundekonto hos EuroWebhosting. Du godtar at hvis du kansellerer eller avslutter denne Avtalen med EuroWebhosting, vil du ikke motta noen refusjon eller kreditt for det du måtte ha innbetalt til EuroWebhosting, med mindre annet er uttrykkelig angitt her. Skulle du velge å avslutte eller si opp denne Avtalen med EuroWebhosting, godtar du å gi minst 30 (tretti) dager skriftlig varsel til EuroWebhosting. Du samtykker i at EuroWebhosting kan avslutte denne Avtalen eller deler av de tjenester den omfatter til enhver tid, og uten forvarsel til deg, ved eventuelle brudd på denne Avtalen, eller hvis det blir påkrevd som følge av retningslinjer fra ICANN. Du samtykker i at hvis du ikke fullstendig overholder alle bestemmelsene i denne Avtalen eller en annen av EuroWebhosting sine regler og retningslinjer, så er det å anse som et vesentlig brudd på denne Avtalen. Hvis EuroWebhosting som følge av brudd på denne Avtalen kansellerer, avbryter eller avslutter kontoen din, denne Avtalen eller de tjenester vi tilbyr deg, vil ingen innbetalte beløp bli refundert eller kreditert deg. Dersom EuroWebhosting skulle unnlate å varsle eller handle som følge av et eventuelt brudd på denne Avtalen fra din side, så skal det ikke unnskylde deg for bruddet, og skal ikke utgjøre en fraskrivelse fra EuroWebhosting sin rett til å varsle deg eller handle senere.

 11. Skadesløsholdelse av EuroWebhosting

  Du samtykker i å holde skadesløs og fri fra ansvar EuroWebhosting med eventuelle datterselskaper og morselskaper, underleverandører, agenter, tilknyttede selskaper og avdelinger, og alle deres respektive nåværende og tidligere ansatte, ledere, styremedlemmer og aksjonærer fra og mot alle tap, forpliktelser, krav, skader, kostnader og utgifter, inkludert advokatsalærer innen rimelige grenser, samt eventuelle andre utgifter som skyldes eller er relatert til domeneregistrering, domenesøknad, domenetransaksjon, videresalg eller bruk av tjenester levert av EuroWebhosting og eventuelle tvister angående det samme. Skulle EuroWebhosting bli truet med et søksmål eller motta varsel om et innlevert søksmål fra en tredjepart, kan EuroWebhosting be om skriftlig forsikring fra deg angående ditt løfte om å holde EuroWebhosting skadesløs. En eventuell mangel på å gi slik skriftlig forsikring vil kunne anses som et vesentlig brudd på denne Avtalen. Denne klausulen om skadesløsholdelse skal gjelde også etter oppsigelse eller utløp av denne Avtalen.

 12. Skadesløsholdelse av ICANN og registerenheter

  Du samtykker i å holde skadesløs og fri fra ansvar ICANN og alle registerenheter og deres respektive underleverandører, aksjonærer, styremedlemmer, ledere, ansatte, agenter og tilknyttede selskaper fra og mot alle tap, forpliktelser, krav, skader, kostnader og utgifter, inkludert advokatsalærer innen rimelige grenser, samt eventuelle andre utgifter som skyldes eller er relatert til domeneregistrering, domenesøknad, domenetransaksjon, videresalg eller bruk av tjenester levert av EuroWebhosting og eventuelle tvister angående det samme. Denne klausulen om skadesløsholdelse skal gjelde også etter oppsigelse eller utløp av denne Avtalen.

 13. Garantifraskrivelse

  EuroWebhosting gir ingen garantier av noe slag, eksplisitt eller implisitt, i forbindelse med denne Avtalen eller noen av våre tjenester. Vi frasier oss uttrykkelig de underforståtte garantiene vedrørende salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og rettighetsoverholdelse. Du godtar at bruken av våre tjenester utelukkende er på egen risiko. Våre tjenester leveres «som det er», og vi garanterer ikke at våre tjenester vil oppfylle dine krav eller at tjenestene vil leveres uavbrutt, rettidig, sikkert eller feilfritt, eller at feil vil bli korrigert. Vi gir ingen garanti for resultatene som oppnås ved bruk av våre tjenester, eller om korrektheten, nøyaktigheten eller påliteligheten til informasjon som innhentes gjennom tjenestene vi tilbyr. Vi gir ingen garanti for varer, tjenester eller produkter du har mottatt ved bruk av våre tjenester eller gjennom en transaksjon som er utført ved bruk av våre tjenester. Du forstår og er enig i at materiale eller data som er lastet ned, aksessert eller mottatt gjennom bruk av våre tjenester, er gjort på egen risiko, og at du alene vil være ansvarlig for eventuelle skader eller tap på ditt datasystem eller data som følge av nedlasting av slikt materiale eller data. Du forstår og er enig i at all informasjon eller råd du måtte få fra oss eller fra bruk av våre tjenester, ikke innebærer noen garanti, og at du ikke kan stole på slik informasjon eller råd.

 14. Ansvarsbegrensning

  EuroWebhosting er ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller tilfeldige skader eller følgeskader av noe slag (inklusive tapte inntekter) som følge av, knyttet til, eller som følge av bruk eller manglende evne til å bruke noen av EuroWebhosting sine tjenester, også dersom EuroWebhosting har vært informert om muligheten for slike skader. EuroWebhosting sitt maksimale samlede ansvar skal under ingen omstendigheter overstige beløpet du har betalt til EuroWebhosting for den aktuelle tjenesten. Du forstår og aksepterer at Domenenavn fraskriver seg ethvert tap eller ansvar som skyldes: (1) forsinket tilgang, tjenestenektangrep (DoS) eller driftsforstyrrelser ved vårt nettsted eller domeneregistreringssystem; (2) ikke-levering eller feil-levering av data; (3) hendelser utover EuroWebhosting sin kontroll; (4) uautorisert bruk eller misbruk av kontoen din eller noen av de tjenestene du mottar fra EuroWebhosting; (5) informasjonslekkasje eller tyveri av dine personlige opplysninger; (6) feil, utelatelser eller feilinformasjon i noen som helst informasjon fra EuroWebhosting; (7) sletting av, manglende lagring av eller manglende behandling eller oppfølging av innhold i epost-meldinger eller annen post; (8) utvikling eller avbrudd av ditt nettsted; (9) feil i forbindelse med behandlingen av søknaden din; (10) behandling av oppdateringer av informasjon vedrørende kontoen din; (11) anvendelsen av EuroWebhosting sin eller noen av registerenhetenes tvisteløsningspolicy; (12) tap av registrering, behandling eller bruk av et hvilket som helst domenenavn; (13) manglende fornyelse av retten til å bruke et domenenavn, av hvilken som helst grunn; (14) feil eller behandling av en overføringsbestilling, av hvilken som helst grunn; (15) eventuelle korrigerende handlinger EuroWebhosting utfører på din kundekonto eller på tjenester levert av EuroWebhosting som følge av brudd på vilkårene i denne Avtalen; (16) enhver handling eller utelatelse, uansett om den er autorisert av deg eller ikke, som er forårsaket av deg eller din representant; (17) enhver avvisning, kansellering, suspensjon, avbrudd eller oppsigelse av tjenester levert av registerenheter eller tredjepartsleverandører uansett grunn; eller (18) innsending av registreringsforespørsler til registerenheten, inkludert, men ikke begrenset til, din mulighet eller manglende mulighet til å registrere et bestemt domenenavn.

 15. Force majeure

  Ingen av partene skal kunne lastes for misligholdelse eller holde den andre parten ansvarlig for eventuelle feil eller forsinkelser i utførelsen av sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen i tilfelle jordskjelv, flom, brann, storm, naturkatastrofe, krig, terrorhandling, væpnet konflikt, streik, lockout eller boikott, forutsatt at parten har gitt skriftlig varsel til den annen part om en slik hendelse innen 5 (fem) dager etter at hendelsen har inntruffet, og har satt i verk alle nødvendige tiltak for å redusere effekten av hendelsen. Hvis force majeure-hendelsen vedvarer i en periode på mer enn 30 (tretti) dager, kan EuroWebhosting etter eget valg si opp denne Avtalen.

 16. Fullstendighet

  Denne Avtalen, inkludert alle spesifikasjoner og retningslinjer som er referert til og innlemmet heri, utgjør hele avtalen mellom partene, og erstatter eventuelle tidligere ordninger, representasjoner, uttalelser, forhandlinger, forståelser, forslag eller tilsagn, muntlige og skriftlige, vedrørende Avtalens tema.

 17. Ugyldiggjøring

  Hvis noen bestemmelse i denne Avtalen blir fastslått å være ugyldig, ulovlig eller ikke mulig å håndheve innenfor en bestemt jurisdiksjon, skal ikke resten av Avtalen påvirkes av dette, og i denne sammenhengen skal de resterende bestemmelsene anses for å være fullt ut gyldige og rettskraftige.

 18. Gjeldende lov

  Denne Avtalen er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister eller uoverensstemmelser knyttet til denne Avtalen skal løses i henhold til norsk lov, med Hardanger tingrett som verneting.

2. Registreringsavtale

 1. Varighet og inkluderte tjenester

  Domenenavn registreres for en første periode på ett år (to år for .as), med mindre noe annet er angitt på våre websider. Registreringsavgiften inkluderer bruk av EuroWebhosting sine navnetjenere eller delegering til eksterne navnetjenere. Eventuelle andre tjenester for domenet, som for eksempel epost og web-hosting, må bestilles i tillegg og betales for i henhold til vår prisliste på https://eurowebhosting.no

 2. Domeneregistrering er en bindende og ikke-refunderbar tjeneste

  En søknad om registrering av domenenavn er bindende fra det tidspunkt EuroWebhosting mottar søknaden. Domeneregistrering er en tjeneste som anses å være levert i sin helhet ved registreringstidspunktet, og Lov om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (Angrerettloven) som i utgangspunktet gir kunden 14 dagers frist for å angre og heve et forbrukerkjøp gjort via telefon, post eller Internett, gjelder derfor ikke. Så snart domenesøknaden er sendt fra EuroWebhosting til registerenheten, kan søknaden ikke kanselleres, og registreringsavgiften må betales i sin helhet. Dette gjelder også dersom du ombestemmer deg og ikke vil registrere domenet likevel, eller dersom du har skrevet domenenavnet feil ved registreringen, eller dersom du vil avslutte domenet før utløp av registreringsperioden. Alle påløpte utgifter til registrering og fornyelse kan ikke refunderes.

 3. Krav til domenesøker

  Ulike toppdomener har ulike krav til hvem som kan søke om et domene, og du bekrefter at domenesøkeren oppfyller kvalifikasjonskravene til det toppdomenet du søker under. Domenenavn under .eu kan for eksempel bare registreres av personer og organisasjoner i EU/EØS, og domenenavn under .no kan bare registreres av norske organisasjoner og privatpersoner bosatt i Norge. For en komplett liste over kvalifikasjonskrav henviser vi til registerenhetenes vilkår for hvert enkelt toppdomene (se Tillegg 1).

 4. Tredjeparts rettigheter

  Ved innsendelse av en domenesøknad, er du ansvarlig for at verken selve domenenavnet eller måten det brukes på, direkte eller indirekte, krenker eller på noen måte bryter rettighetene, inkludert varemerkerettigheter, opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter, til noen tredjepart. EuroWebhosting anbefaler at du foretar de nødvendige forundersøkelser, herunder et varemerkesøk, for å forsikre deg om at en domeneregistrering ikke vil krenke eller bryte noen tredjeparts rettigheter.

 5. Påkrevd informasjon

  Du samtykker i å gi EuroWebhosting følgende kontaktinformasjon for hver domenesøknad:
  (1) Fullt navn, postadresse, epostadresse, telefonnummer og (hvis tilgjengelig) faksnummer til domeneinnehaveren.
  (2) Navnet på en autorisert person for kontaktformål i tilfelle domeneinnehaveren er en organisasjon, forening eller et firma.
  (3) Navn, postadresse, epostadresse, telefonnummer og (hvis tilgjengelig) faksnummer til den administrative kontaktpersonen for domenenavnet.
  (4) Navn, postadresse, epostadresse, telefonnummer og (hvis tilgjengelig) faksnummer til teknisk kontaktperson for domenenavnet.
  Under noen toppdomener må du dessuten angi ekstra identifikasjonsinformasjon for domeneinnehaveren, for eksempel et organisasjonsnummer eller MVA-nummer (hvis innehaveren er en organisasjon, forening eller et firma) eller fødselsdato eller personnummer (hvis innehaveren er en privatperson). I tillegg må du oppgi primær navnetjener og sekundær(e) navnetjener(e) for domenenavnet.

 6. Domeneinnehaver

  Domeneinnehaver («domeneinnehaver», «innehaver» eller «registrant») er den person eller juridiske enhet som er registrert som innehaver (holder) av et domenenavn, som angitt i kontaktinformasjonen for domenenavnet. Hvis du er domeneinnehaveren, er du innforstått med og aksepterer at EuroWebhosting i egenskap av å være registrar for ditt domene vil handle på dine vegne overfor registerenheten i alle situasjoner som gjelder registrering, fornyelse og vedlikehold av domenet ditt. Hvis du selv ikke er innehaver av domenet, men bestiller eller betaler for tjenester eller på annen måte kontrollerer domenenavnet på vegne av domeneinnehaveren, bekrefter du og garanterer for at du har fått domeneinnehaverens eksplisitte tillatelse til å handle på sine vegne og inngå denne Avtalen, og at domeneinnehaveren er blitt informert om alle relevante deler av denne Avtalen med hensyn til registrering av domenenavn.

 7. Kontoadministrator

  Kontoadministrator er den person eller juridiske enhet som kontrollerer brukernavnet og passordet for å administrere domenenavnet i EuroWebhosting sitt kontrollpanel på https://eurowebhosting.no/orders/. Hvis du er innehaver av domenet, gir du din fullmakt til at kontoadministrator kan oppdatere navnetjenere, DNSSEC-parametere, kontaktinformasjon og alle andre domenenavnsdata på dine vegne. Du forstår at denne fullmakten kun kan tilbakekalles så lenge du fremdeles er oppført som innehaver av domenenavnet. Du aksepterer videre å holde EuroWebhosting skadesløs og fri fra ansvar mot eventuelle krav, tap og forpliktelser som oppstår som følge av uenighet mellom deg og kontoadministrator.

 8. Lisensiering av bruksrett

  En domeneinnehaver som har til hensikt å låne ut eller lisensiere bruken av et domenenavn til en tredjepart er like fullt den registrerte innehaveren av domenet, og har ansvaret for å gi sin egen fulle kontaktinformasjon og for å gi og oppdatere nøyaktig teknisk og administrativ kontaktinformasjon, for å muliggjøre en rask løsning av eventuelle problemer som måtte oppstå i forbindelse med domenenavnet.

 9. Nøyaktig kontaktinformasjon

  Du samtykker i å gi EuroWebhosting nøyaktige og pålitelige kontaktopplysninger og for å korrigere og oppdatere dem innen 7 (syv) dager etter eventuelle endringer i løpet av registreringsperioden. Hvis du med forsett oppgir unøyaktig eller upålitelig informasjon, unnlater å oppdatere informasjonen innen 7 (syv) dager etter endringer, eller ikke svarer innen 15 (femten) dager på EuroWebhosting sine henvendelser om nøyaktigheten av kontaktinformasjonen, skal dette utgjøre et vesentlig brudd på denne Avtalen og være grunnlag for suspensjon og/eller kansellering av domeneregistreringen.

 10. Behandling og publisering av kontaktopplysninger

  Du forstår og samtykker i at EuroWebhosting kan lagre og behandle kontaktopplysningene du oppgir under «Påkrevd informasjon» ovenfor, og dele denne informasjonen med registerenheter og rettshåndhevende myndigheter for å identifisere og kontakte domeneinnehaveren, administrativ kontakt eller teknisk kontakt i tilfelle en domenetvist, mistanke om ulovlige aktiviteter, et teknisk problem eller et annet presserende problem knyttet til domenet. Du kan når som helst få tilgang til og oppdatere kontaktdataene fra kontrollpanelet på https://cpanel.eurowebhosting.no. EuroWebhosting bekrefter at vi ikke vil behandle kontaktdataene på en måte som er uforenlig med formålene ovenfor, og at vi vil ta rimelige forholdsregler for å beskytte kontaktdata mot tap, misbruk, uautorisert tilgang eller avsløring, endring eller ødeleggelse. Hvis du oppgir kontaktdata til en tredjepartsperson som ikke har inngått denne Avtalen, bekrefter du at denne personen har blitt informert om og samtykket i databehandlingsprinsippene som er beskrevet ovenfor. Du aksepterer dessuten at følgende informasjon kan gjøres offentlig tilgjengelig på Internett via WHOIS (f.eks. https://directnic.com/whois) og andre midler:
  (1) domenenavnet;
  (2) navn, postadresse, epostadresse og telefon- og faksnummer til innehaveren og kontaktpersonene for domenet (avhengig av WHOIS-politikken for toppdomenet)
  (3) vertsnavnene og IP-adressene til navnetjenerne for domenet, og
  (4) datoen for registrering, dato for siste endring og forventet utløpsdato.
  For detaljer om hvilke dataelementer som publiseres i WHOIS, vennligst se WHOIS-politikken for hvert toppdomene (listet opp i Tillegg 1). For mer detaljert informasjon om behandling og publisering av personopplysninger, se vår personvernerklæring.

 11. Tvisteløsning

  Du samtykker i å være bundet av den aktuelle tvisteløsningspolitikken («Dispute Policy») som gjelder for domenet du har valgt. Tvisteløsningspolitikkene for de ulike toppdomenene er herved referert til og innlemmet som del av denne Avtalen (se Tillegg 1). Visse typer domenetvister, som angitt i gjeldende tvisteløsningspolitikk, er underlagt den aktuelle politikken. I tilfelle en slik tvist skulle oppstå, godtar du at du vil bli underlagt bestemmelsene som er angitt i den tvisteløsningspolitikken som gjelder på det tidspunktet din domeneregistrering bestrides av en tredjepart. Tvisteløsningspolitikken kan til enhver tid endres av den aktuelle registerenheten, og din fortsatte bruk av domenet etter at en slik endring utgjør din aksept av den endrede tvisteløsningspolitikken.

 12. Rett til å nekte eller kansellere registrering

  EuroWebhosting forbeholder seg retten til å avvise en domenesøknad for en hvilken som helst grunn etter eget forgodtbefinnende, for eksempel ved mistanke om at du har oppgitt unøyaktige opplysninger, mistanke om at domenet vil bli brukt til ulovlige formål, eller dersom EuroWebhosting trekker i tvil din troverdighet eller betalingsdyktighet. Du aksepterer også at en gjennomført domeneregistrering senere kan bli suspendert, kansellert eller overført (1) dersom en ICANN-vedtatt spesifikasjon eller politikk krever det, (2) for å rette en feil gjort av EuroWebhosting eller registerenheten ved registrering av domenenavnet, eller (3) som resultat av en tvisteløsning angående det registrerte domenenavnet.

 13. Innsending av søknad garanterer ikke registrering

  En vellykket innsendt domenesøknad til EuroWebhosting er ingen garanti for at domenet faktisk kan registreres. Domenet kan være reservert eller forbudt å registrere, det kan være registrert av noen andre, søknaden kan være ufullstendig, det kan være tekniske feil (for eksempel feil konfigurasjon av navnetjenere) eller andre feil som hindrer at domenet blir registrert. Som registrar er EuroWebhosting sitt ansvar kun begrenset til å videresende søknaden fra deg til registerenheten for det aktuelle toppdomenet, og formidle resultatet av registreringsforespørselen fra registerenheten tilbake til deg. EuroWebhosting kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller unøyaktigheter knyttet til innsending av søknaden til registerenheten, uansett om de er forårsaket av deg, av EuroWebhosting eller av registerenheten. Søknader sendes normalt inn omgående fra EuroWebhosting til registerenheten, men vi gir ingen garanti for dette. Det kan også hende at et domenenavn er tilgjengelig på det tidspunktet du sender inn søknaden din til EuroWebhosting, men ikke på det tidspunktet EuroWebhosting videresender søknaden til registerenheten. EuroWebhosting fraråder på det sterkeste at du begynner å bruke domenenavnet på brevark, visittkort, osv. før du har mottatt en bekreftelse fra EuroWebhosting om at domenet har blitt vellykket registrert.

 14. Fornyelse og utløp av domene

  Du er selv ansvarlig for å sikre at alle domener og tilleggstjenester fornyes innen utløpsdato, dersom du ønsker at de skal fornyes. EuroWebhosting skal ikke ha noe ansvar overfor deg eller noen tredjepart i forbindelse med fornyelsen, inkludert, men ikke begrenset til, enhver feil eller feilsituasjon ved fornyelse av tjenesten. EuroWebhosting vil etter eget skjønn varsle deg når fornyelsesavgiften forfaller. Skulle fornyelsesavgiften forbli ubetalt innen den angitte tiden i et varsel eller påminnelse om fornyelse, vil domeneregistreringen bli kansellert og domenet slettet fra registerenheten. Hvis fakturaadressen din ikke er oppdatert, er du alene ansvarlig for manglende fornyelse.

 15. Gjenopprettelse av slettet domene

  For toppdomener som opererer med en såkalt Redemption Grace Period (RGP), kan et slettet domene gjenopprettes ved å betale en ekstra reaktiveringsavgift i tillegg til den årlige fornyelsesavgiften, innenfor tidsfristen satt av registerenheten (vanligvis 30 dager). For toppdomener som ikke har en RGP-periode, er det ikke mulig å gjenopprette et slettet domene. Reaktiveringsavgiften for et gitt toppdomene finnes i vår prisliste på https://eurowebhosting.no.

 16. Endring av innehaver

  Du godtar at for domener som ligger under et generisk toppdomene, skal eventuelle endringer i innehaverens navn, organisasjonsnavn eller epostadresse anses som en endring av innehaver, og at ICANNs Inter-Registrant Transfer Policy, som angitt på https://www.icann.org/resources/pages/transfer-policy-2016-06-01-en gjelder for slike endringer. Spesifikt godtar du at en endring av innehaver må godkjennes av både den nåværende og den nye innehaveren, og at den nye innehaveren må akseptere denne Avtalen før endring av innehaver kan utføres. Hvis du er den nåværende innehaveren av domenet, godtar du at kontoadministrator for domenet ditt kan fungere som en «Designated Agent» i henhold til ICANNs Inter-Registrant Transfer Policy, og du gir din eksplisitte autorisasjon til at kontoadministrator kan godkjenne endringen av innehaver på dine vegne.

 17. Registrarbytte

  Når du bestiller overføring av et domenenavn til EuroWebhosting fra en annen registrar, må du fylle ut all nødvendig informasjon som forespurt i bestillingsprosessen, dvs. kontaktopplysninger, navnetjenerinformasjon, osv., og domeneinnehaveren må godta og inngå denne Avtalen. EuroWebhosting kan velge å akseptere eller avvise overføringen etter eget skjønn og for en hvilken som helst grunn. Hvis et domenenavn overføres vekk fra EuroWebhosting til en annen registrar før utløpet av registreringsperioden, har du ikke krav på refusjon for den gjenværende perioden. Du forstår og anerkjenner at i henhold til ICANNs Inter-Registrar Transfer Policy, som spesifisert på https://www.icann.org/resources/pages/transfer-policy-2016-06-01-en, kan du ikke overføre et domene som ligger under et generisk toppdomene til en annen registrar i løpet av de første 60 (seksti) dagene etter datoen for: (1) førstegangs domeneregistrering, (2) fullføring av et registrarbytte til EuroWebhosting, eller (3) endring av domeneinnehaver. Din forespørsel om å overføre et domene til en annen registrar kan bli avvist i situasjoner som er beskrevet i tvisteløsningspolitikken, inkludert, men ikke begrenset til, en tvist om identiteten til domeneinnehaveren; konkurser; manglende betaling av registrerings- eller fornyelsesavgift. Du samtykker i at EuroWebhosting kan, men ikke er forpliktet til, å automatisk skru på vår registrarlås-tjeneste for domenenavnet, for å beskytte mot uautoriserte overføringer. EuroWebhosting garanterer likevel ikke at registrarlås-tjenesten forhindrer uautorisert overføring av domenet. Du kan logge deg inn på kontoen din og deaktivere registrarlåsen når som helst hvis du ikke vil bruke den. EuroWebhosting er ikke ansvarlig for eventuelle ulemper dette kan føre til. Du er eneansvarlig for eventuelle mislykkede forsøk på registrarbytte, og EuroWebhosting er ikke ansvarlig for slike feil.

 18. Autorisasjonskode (AUTHINFO)

  Du godtar at EuroWebhosting kan sette en autorisasjonskode (AUTHINFO) for domenet ditt hos registerenheten, for å beskytte domenet ditt mot uautoriserte overføringer. Du godtar også at EuroWebhosting kan endre autorisasjonskoden med jevne mellomrom, og at EuroWebhosting kan nekte å gi ut den gjeldende autorisasjonskoden på annen måte enn via epost til epostadressen til domeneinnehaveren eller kontoadministrator, som angitt i kontaktinformasjon for domenet ditt.

 19. Parkeringsside

  Hvis du velger å bruke EuroWebhosting sine navnetjener for domenet ditt, og du ikke spesifikt legger inn noen DNS-pekere via kontrollpanelet, blir domenet ditt automatisk «parkert» hos EuroWebhosting, dvs. Internett-brukere som skriver inn domenet ditt i en nettleser, blir videresendt til en parkeringsside. Ved å bruke EuroWebhosting sine navnetjenere, samtykker du herved til og autoriserer EuroWebhosting i å plassere en parkeringsside på ditt domenenavn. Hvis domeneregistreringen din utløper og ikke fornyes i tide, tillater du også EuroWebhosting å endre navnetjenere for domenet ditt og omdirigere det til en parkeringsside. Du kan endre navnetjenere tilbake igjen (eller «av-parkere» domenet) etter at fornyelsen er fullført.

 20. Forhåndsbestillinger

  Følgende tilleggsbetingelser gjelder i tilfeller der du autoriserer EuroWebhosting til å forsøke å registrere et domenenavn når den aktuelle registerenheten lanserer et nytt toppdomene, en ny domenepolitikk, eller en ny tjeneste. Ved å forhåndsbestille et domenenavn forstår du og samtykker til at EuroWebhosting skal gjøre en ærlig innsats for å kontakte den aktuelle registerenheten og registrere det valgte domenenavnet på dine vegne, så snart som praktisk mulig etter lanseringen av det nye toppdomenet, den nye domenepolitikken eller den nye tjenesten. Når du legger inn en forhåndsbestilling, godtar du å betale alle avgifter til EuroWebhosting som angitt på vårt nettsted og i samsvar med vilkårene i denne Avtalen. Du forstår og godtar at enhver vellykket registrering av et forhåndsbestilt domenenavn er underlagt vilkårene i denne Avtalen. Du forstår og godtar at registrering av domenenavn skjer etter først-til-mølla prinsippet. Du anerkjenner og aksepterer også at domenenavnet du velger å forhåndsbestille, kanskje ikke blir tilgjengelig, av en hvilken som helst grunn, inkludert, men ikke begrenset til, at domenet er reservert, blokkert eller registrert før deg av en annen part. EuroWebhosting gir ingen garantier og tar intet ansvar for at et bestemt domenenavn vil bli tilgjengelig nå eller i fremtiden. Du aksepterer og godtar at EuroWebhosting ikke har noe ansvar for eventuell manglende evne til å registrere, eller ikke fullføre registreringen av, et forhåndsbestilt domenenavn. Du aksepterer og godtar at fra tid til annen kan den aktuelle registerenheten innføre restriksjoner eller midlertidige begrensninger for domener som er gjort tilgjengelige via lansering av et nytt toppdomene, en ny domenepolitikk eller en ny tjeneste, inkludert, men ikke begrenset til, mulighet for å sette WHOIS kontaktinformasjon, navnetjenere eller registrarlås. Du aksepterer og godtar at EuroWebhosting ikke har noe ansvar for slike restriksjoner eller begrensninger.

 21. Premium-domener

  Noen registerenheter har innført trinnvise priser, hvor enkelte domenenavn er kategorisert som «premium-navn» og bare kan registreres og/eller fornyes til en høyere pris enn standardprisen. Du forstår og godtar at prislisten på https://eurowebhosting.no bare viser standardpriser. EuroWebhosting forsøker å sjekke mot registerenheten om et domene har en premium-pris før søkeresultatene vises, men vi gir ingen garantier om at domenet faktisk kan registreres/fornyes til den oppgitte prisen.

 22. Domenenavn med særnasjonale tegn (IDN)

  Når du registrerer et domenenavn som inneholder æ, ø, å eller andre ikke-ASCII-tegn, et såkalt IDN (Internationalized Domain Name), er det ditt ansvar å sørge for at alle brukere som ønsker tilgang til domenet, har installert den nødvendige programvaren. EuroWebhosting er ikke ansvarlig for eventuelle problemer knyttet til manglende evne til å utnytte slike domener på grunn av manglende støtte for IDN i sluttbrukernes programvare.

 23. Tilleggsvilkår for generiske toppdomener

  EuroWebhosting er en ICANN-akkreditert registrar og opererer under 2013-versjonen av ICANNs Registrar Accreditation Agreement (RAA). Som innehaver av et domene under et generisk toppdomene, har du visse rettigheter og plikter, som forklart på https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en#registrant. Du samtykker i å være bundet ICANNs tvisteløsningspolitikk Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), som er tilgjengelig på http://www.icann.org/udrp/. Du forstår at ICANN kan oppdatere sine regler, prosedyrer og retningslinjer for generiske toppdomener fra tid til annen, og at det er ditt ansvar å innhente, lese, forstå og overholde disse reglene, prosedyrene og retningslinjene så snart de er publisert på ICANNs websider.

 24. Tilleggsvilkår for .no-domener

  Du forstår at EuroWebhosting ikke har lov til å sende inn domenesøknaden din til registerenheten for .no, UNINETT Norid AS, før vi har mottatt en elektronisk signatur/aksept av søkers egenerklæring, og at søknadene blir innsendt i den rekkefølgen vi mottar egenerklæringene, ikke domenebestillingene. Du godtar at EuroWebhosting kan velge å avvise egenerklæringen hvis vi mistenker at personen som har signert erklæringen ikke er personen som er oppgitt i søknaden, eller ikke er autorisert til å signere dokumenter på vegne av enheten som søker om domenet.

 25. Tilleggsvilkår for .dk-domener

  Når du bestiller et .dk-domene, bekrefter du samtidig at du frafaller din avbestillingsrett i henhold til den danske Forbrugeraftaleloven. Hvis du har adresse i Danmark, vil registerenheten for .dk, DK Hostmaster A/S, forsøke å validere ditt navn og din adresse opp mot informasjonen i det danske folkeregisteret (CPR-registeret) eller bedriftsregisteret (CVR-registeret). DK Hostmaster har rett til å slette registreringen av et domenenavn dersom ditt navn eller din adresseinformasjon ikke kan valideres. I henhold til den danske Lov om internetdomæner skal dine kontaktopplysninger inkludert navn, adresse og telefonnummer være offentlig tilgjengelig. Dette gjøres via den offentlige WHOIS-databasen som inneholder informasjon om alle registrerte .dk-domener. En fysisk person som har navn- og adressevern i det danske CPR-registeret eller i henhold til et annet lands lovgivning kan være anonym i WHOIS-databasen.

 26. Tilleggsvilkår for .uk-domener

  Du forstår og godtar at registerenheten for .uk, Nominet, vil forsøke å validere ditt navn og din adresseinformasjon, og at domenenavnet kan deaktiveres eller slettes dersom valideringsprosessen ikke blir fullført innen fristen.

 27. Aksept av registerenhetens regler, vilkår og betingelser


  Registerenheten for hvert enkelt toppdomene har sitt eget sett med regler, vilkår og betingelser («domenepolitikken»). Du samtykker i å innhente, lese, forstå og overholde betingelsene som er angitt i domenepolitikken for hvert av de toppdomene som gjelder for deg. Domenepolitikken for alle toppdomener vi tilbyr er listet opp og referert til i Tillegg 1. Du er imidlertid selv ansvarlig for å tilegne deg den nyeste versjonen av alle domenepolitikkene som gjelder for deg, i tilfelle de linkene vi har listet opp ikke lenger fungerer eller peker til siste versjon.

3. Vilkår for hosting-tjenester

 1. Hosting-tjeneste

  Med «hosting-tjeneste» mener vi enhver tjeneste som benytter EuroWebhosting sine servere eller IP-adresser. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, web-hosting, epost, unix shell-aksess, database-tilgang, vår sidebygger, vår www-videresendingstjeneste samt bruk av våre navnetjenere (DNS). Alle hosting-tjenester er underlagt våre Retningslinjer for akseptabel bruk (AUP) og de begrensninger og restriksjoner som er angitt i våre Spørsmål og svar, slik som ratebegrensning av epostmeldinger og databasespørringer, minnebegrensninger på PHP-skript og kjørende prosesser, osv. Vi forbeholder oss retten til når som helst å oppdatere våre Spørsmål og svar med nye grenser og restriksjoner, og disse nye grensene vil tre i kraft umiddelbart ved publisering.

 2. Web hosting

  Web hosting-tjenesten («web hosting», «webhosting» eller «webhotell») er en tjeneste hvor du leier diskplass på en av EuroWebhosting sine servere. Du blir tildelt et brukernavn og passord som gir deg tilgang til din egen filkatalog for lagring av filer (nettsider, dokumenter, bilder, skript, programmer, etc.) som du laster opp via et filoverføringsprogram. Du er innforstått med at EuroWebhosting kun tilbyr den fysiske diskplassen, og at du selv tar det hele og fulle ansvar for innholdet av alle filer som er lastet opp til ditt webhotell. Hvis du installerer noen skript eller programmer, samtykker du i å holde disse oppdatert til enhver tid, og for raskt å oppgradere til en nyere versjon når det er nødvendig for å rette sikkerhetsproblemer. Du aksepterer videre å påta deg det fulle og hele ansvar for, og godtar at EuroWebhosting ikke har noe ansvar for, sluttbrukeres innhold og alle aktiviteter på nettstedet ditt (for eksempel innhold i et forum eller kommentarer på en blogg). Du forstår og aksepterer at dersom du flytter domenenavnet eller web hosting-tjenesten for et aktivt nettsted til en annen leverandør eller du lar domenenavnet utløpe, så vil du ikke lenger kunne bruke og/eller få tilgang til ditt webhotell hos oss.

 3. Epost-tjeneste

  Du bekrefter at du ikke vil bruke epost-tjenesten til å sende uønskede meldinger («spam»), verken til privatpersoner eller til firmaer/organisasjoner. Du forstår og aksepterer at EuroWebhosting kan filtrere epost-meldinger fra/til epost-adressene dine hos oss, for å redusere mengden spam som går gjennom våre servere. EuroWebhosting påtar seg intet ansvar for epost som blir forsinket, avvist eller feilaktig flagget som spam (falske positiver). Vi tar heller intet ansvar for uønskede meldinger som leveres til innboksen din uten å bli flagget eller avvist av vårt spamfilter.

 4. Innholdsbegrensninger

  Du samtykker til og bekrefter at du ikke vil bruke våre hosting-tjenester til å distribuere eller fremme pornografisk, rasistisk eller uanstendig materiale, materiale som uttrykker religiøs eller politisk ekstremisme, materiale som hetser eller truer en tredjepart eller materiale som bryter eller krenker andres immaterielle rettigheter. Vi tillater heller ikke innhold relatert til gambling eller nettapoteker. EuroWebhosting forbeholder seg retten til, umiddelbart og uten forvarsel, å deaktivere tjenester og slette materiale som kan falle innunder ovennevnte kategorier, eller materiale som EuroWebhosting anser å være tvilsomt, uetisk eller i strid med våre Retningslinjer for akseptabel bruk (AUP). Hvis du er i tvil om innholdet du ønsker å publisere er innenfor grensene av det vi tillater, vennligst kontakt oss for en avklaring først.

 5. Sikkerhet og konfidensialitet av hostingdata

  Alle hosting-tjenester fra EuroWebhosting opererer i et delt servermiljø der flere kunder og brukere har innloggings-tilgang til de samme fysiske fil- og database-ressursene. Det er ditt ansvar å sørge for at rettighetene for alle dine filer og databaser er satt så restriktivt som mulig slik at bare de ønskede brukere og mottakere har tilgang, og at du alltid benytter sterke passord som er vanskelige å gjette eller knekke. Hvis ikke, kan EuroWebhosting ikke garantere integriteten og konfidensialiteten til dataene dine, og du risikerer at uautoriserte brukere får tilgang til dine data. EuroWebhosting tar ikke noe ansvar for eventuelle sikkerhetsbrister som følge av gale filrettigheter eller bruk av svake passord.

 6. Begrensninger for båndbredde og systemressurser

  Alle våre hosting-tjenester inkluderer i utgangspunktet ubegrenset trafikk og fri bruk av skript og programmer (CGI, PHP, osv.) på webhotell der dette er aktivert. EuroWebhosting forbeholder seg imidlertid retten til midlertidig eller permanent å begrense båndbredden i tilfeller der et webhotell bruker båndbredde i en grad som utgjør en fare for sikkerheten og stabiliteten til våre systemer. EuroWebhosting forbeholder seg også retten til, umiddelbart og uten forvarsel, å deaktivere eller slette skript og programmer som bruker så store systemressurser (CPU, minne, e.l.) at de truer stabiliteten til EuroWebhosting sine servere, overstiger grensene i våre systeminnstillinger, eller inneholder sikkerhetshull som gjør det mulig for uautoriserte brukere å få tilgang til ressurser på EuroWebhosting sitt nettverk. Våre til enhver tid gjeldende begrensninger for ressursbruk kan fås per henvendelse.

 7. Databehandleravtale

  Dersom du velger å bruke våre hosting-tjenester til å lagre eller overføre personopplysninger, er det ditt ansvar å sørge for at du overholder all gjeldende personvernlovgivning, herunder den norske Personopplysningsloven og EUs Personvernforordning (GDPR). Eksempler på personopplysninger inkluderer navn, fødselsdato, postadresse, telefonnummer, epost-adresse, IP-adresse samt enhver annen opplysning som kan brukes direkte eller indirekte til å identifisere en fysisk person. Ved å ta i bruk våre hosting-tjenester til å lagre eller behandle slike typer av opplysninger, påtar du deg rollen som behandlingsansvarlig, mens EuroWebhosting som hosting-leverandør blir en databehandler. Forholdet mellom behandlingsansvarlig (deg) og databehandler (oss) reguleres gjennom en databehandleravtale. Vår standard databehandleravtale er inkludert i denne Avtalen som et tillegg til Avtalen. Her gir vi en overordnet beskrivelse av hvordan vi lagrer og beskytter dine hosting-data. Til syvende og sist er det opp til deg som behandlingsansvarlig å avgjøre om garantiene vi gir er tilstrekkelige for at du skal kunne benytte våre hosting-tjenester til å lagre og behandle de typer av personopplysninger som du planlegger.