Prisjustering fra 1. okt 2019

På grunn av svak kronekurs må IT Drift justere prisene.

IT Drift tilbyr tjenester innen webhosting, e-post, domene samt utvikling og drift av tjenester på nett. Det aller meste av kostnadene våre rundt disse tjenestene, inklusiv arbeidskraften, er kostnader vi har i utenlandsk valuta, USD og EUR. Dette gjelder kostnader for domener, servere, programlisenser og nødvendige tjenester fra eksterne leverandører.

IT Drift har holdt timeprisen til kundene uendret siden 2013, noe som har kommet kundene til gode. Prisene på tjenester har vært omtrent uendret i samme periode. Siden januar 2013 har valutaverdien på USD sammenlignet med NOK steget med 64%, og EUR har steget med 36%. I tillegg har den generelle kostnaden på tjenester og arbeidskraft økt. 

IT Drift ønsker å opprettholde gode og konkurransedyktige priser ut til kunder. Når kroneverdien har seget gjennom de siste årene, har IT Drift tatt merkostnaden dette reelt sett innebærer. Men nå har vi ikke noe annet valg enn å justere kostnadsøkelsen vår slik at driftsgrunnlaget for tjenestene kommer tilbake til nivået vi hadde for 6-7 år siden. Vi håper på forståelse for justeringen. Vi skulle kanskje ha justert gradvis gjennom årene som har gått, men i mellomtiden har våre stabile priser kommet kundene våre til gode, noe vi håper er verdsatt. Dersom den norske krona styrker seg vesentlig i framtiden, vil vi selvsagt ha grunnlag for å redusere prisene tilsvarende. 

Vi kommer til å justere prisene gradvis i tiden framover, med start den 1. oktober 2019.

For aktive abonnement vil vi begynne å justerte prisene fra 01.01.2020.

Ta gjerne kontakt om du som kunde ønsker vite spesifikt prisendringene på dine abonnement.

Back