Legge til ny e-postkonto

NB! - Informasjonen under gjeld ikkje brukarar med epost tilknytt @ulvik.org. Her viser vi til tilsendt info på e-post.

Oppretting av ny konto: Ta kontakt for å få tilsendt brukernavn og passord til den nye kontoen.

Webmail: Logg på https://mail.epost1.com

Legg inn kontoinformasjonen i programmet der du les eposten din.
Vi anbefaler å velge kryptert kommunikasjon, altså SSL, både for lesing og sending.

Generelt oppsett er:

IMAP: Port 995 (SSL), 143 utan kryptering.
POP: Port 993 (SSL), 110 utan kryptering.
Utgåande server, SMTP: Port 465 (SSL), 25 utan kryptering.
E-post server: mail.epost1.com

Kontotype "Firma EXT" har støtte for ActiveSync og fungerer som Microsoft Exchange med synkronisering av kontaktliste, notater, kalender og oppgåver. Ved oppsett av ny konto vel oppsett som for Exchange (sjå lenger nede på denne sida).

Her følger eksempel på konto-oppsett i:
Microsoft Outlook - IMAP kontotype
Microsoft Outlook - Exchange kontotype
iOS - iPhone, iPad, Mac.


Legge inn e-postkonto som IMAP- eller POP-kontotype i Microsoft Outlook

Legg til ny konto i Outlook.


Velg "POP or IMAP".


Velg primært IMAP.
Legg inn mottatt kontoinformasjon:
- Brukernavn og epostadresse (likt)
- Passord
- Inn- og utgående epostserver er begge: mail.epost1.com

Fjern avkryssing for SPA.


Klikk på "More Settings..." og "Outgoing settings".
For utgående epostserver kryss av for autentisering og bruk samme bruker som for inngåande.

Klikk på fliken "Advanced" i "More Settings...".

Bytt til SSL for både inn-og utgåande portar.
For IMAP: Port 995
For POP: Port 993
Utgåande server, SMTP: Port 465


Klikk OK i vinduet over. Deretter NEXT i vinduet med kontooppsettet. Innstillingane vert så kontrollerte av Outlook.


Clikk Close. Kontoen er lagt inn.
Legge inn konto som Exchange-kontotype i Outlook (for konto med ActiveSync-støtte)

Velg "Exchange ActiveSync" for kontotype i staden for IMAP.
Legg inn tilsendt navn, adresse, brukernavn og passord.

Adresse og brukernavn er likt.
E-post server er mail.epost1.com

Klikk NEXT og Outlook tester oppsettet.
Legge inn konto som IMAP eller Exchange-kontotype i iOS (iPhone, iPad, Mac...)

Velg "Mail" under "Innstillinger". Deretter "Kontoer" og "Legg til konto".
Velg "Exchange" om du har kontotype "Firma EXT", elelrs velg "Annen".
Velg "Legg til e-postkonto".
Fyll ut Navn, E-postadresse, Passord og lag beskrivelse. Epostadresse og passord har du fått tilsendt.

Legg inn all kontoinformasjon:

Velg så om du også vil synkronisere Notater.
Har kontoen din ActiveSync-støtte (kontotype Firma-EXT),
kan du også synkronisere kontaktar, kalender og oppgåver.