Eksport av e-post frå e-postkonto

Eksport av e-post er nyttig både for backup/sikkerheitskopi og om du byter e-postkonto.

Vi viser her korleis ein eksporterer e-post frå engelsk versjon av Microsoft Outlook.Klikk "File" oppe til venstre, velg "Import/Export".


Velg "Export to a file". Klikk Next.


Velg "pst"-filtype.


Velg og marker kva du vil eksportere.


Velg kor du vil lagre eksportfila.


Om ønskeleg kan du legge passord på eksportfila.

Fortsett, og eksporten av e-posten vert lagra lokalt.

Det er no viktig å teste at eksporten verkeleg inneheld det du ønsker. For å opne fila og lese e-postane inni, kobler du fila til Outlook slik:

Koble til lokal e-postfil i Microsoft Outlook


Klikk "File" oppe til venstre, velg "Open Outlook Data File".

Velg så fila du har eksportert.

I venstre kant av Outlook finn du deretter eksporten. Opne mappene og kontroller at alt er der.